تاریخ : يکشنبه 10 تير 1397     |     کد : 627

بازدید مدیر عامل سازمان تاکسیرانی از پایانه مرکزی تبریز


به گزارش امور فرهنگی، اجتماعی سازمان آقای دکتر محمدحسین اکبرنژاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز در روز یکشنبه 10/04/97 از پایانه مرکزی تبریز بازدید و از نزدیک به مشکلات مسافرین و رانندگان تاکسی رسیدگی نمودند، در این بازدید آقای مهندس قلیزاده مدیر عامل سازمان نیز گزارشی از خدمات ارائه شده به مسافرین علی الخصوص مسافرین ورودی و رانندگان خدوم تاکسی ویژه ترمینال ارائه کردند.

 


سعید ارتشی