تاریخ : شنبه 22 ارديبهشت 1397     |     کد : 613

بازدید فرمانده حوزه یک بسیج شهرداری تبریز

از پایانه مرکزی تبریز

بازدید آقای نویدی فرمانده حوزه یک شهید صدوقی بسیج شهرداری تبریز به همراه شورای فرماندهی حوزه از پایانه مرکزی تبریز و پایگاه شهید قلی نژاد سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزسعید ارتشی