جایگاههای تحت مدیریت

  جایگاههای CNG تحت مدیریت سازمان

ردیف

نام جایگاه

آدرس

نوع تجهیزات

تعداد دیسپنسر

تعداد نازل

1

 جماران

مقابل مجتمع جماران

گرین فیلد

4

8

2

35 متری لاله

روبروی ضلع شمالی کوی لاله

گرین فیلد

4

8

3

سه راهی پرواز

فلکه استاد معین

کوانشین

3

6

4

فرشته 2

طرف باغمیشه بالاتر از هتل لاله

کوانشین

4

8

5

مایان

چرمشهر –جاده مایان

کوانشین

2

4

6

ترمینال

اتوبان کسائی

گرین فیلد

4

8

7

سه راهی  فرودگاه

به طرف مرند

گرین فیلد

4

8

8

سنتو

جاده سنتو- جنب خانه سازی آذربایجان

دلتا

4

8

9

سنتو جدید

جاده سنتو - ضلع شرقی

کوانشین

3

6